?אז מהו בעצם פוד בקוברנטיס

נשאלתי לאחרונה בדיון בלינקדאין על ידי כמה אנשים שאינם מתחום התוכנה שביקשו הבהרה, מהו פוד בקוברנטיס?
🐋🐋🐋

התחלתי לכתוב תגובה, אך גיליתי שחרגתי בהרבה ממקסימום כמות התווים האפשרית לתגובה בלינקדאין...
📝✍️

!לכן כתבתי את המאמרון הבא, מקוה שהוא מבהיר

?קונטיירים, למה

!תביא לי קילו קונטיינרים

לדוגמא, אם יש לנו אתר לשיתוף תמונות חתולים, יש לנו רכיב קטן בתוכנה שאחראי שכל משתמש login רשום יכול להיכנס למערכת, מה שנקרא

אז יהיה קונטיינר שכל תפקידו בעולם זה להיות אחראי לפעולה זו של הלוג-אין ולהעביר הלאה לרכיבים אחרים שאכן המשתמש הרשום נכנס לאתר בהצלחה.

?מהו קונטיינר ומה הוא רוצה

המשאבים שקונטיינר צורך, הוא משאבים דומים למה שצורך כל מחשב בעצם, שזה כח עיבוד - CPU, זיכרון RAM, אחסון קבצים לדיסק וכמובן גם תקשורת אינטרנט בינו לבין קונטיינרים ומחשבים אחרים ברחבי הרשת.

כל המשאבים מוגדרים וניתנים בהקצאה עבור הקונטיינר על ידי המחשב שעליו הוא נוצר כדי שיוכל להשתמש בהם בעת ריצת מיני רכיב התוכנה שבתוך הקונטיינר.

כיון שכל תוכנה מודרנית היום מורכבת מעשרות, מאות ואף אלפים של קונטיינרים קטנים כאלו שרצים יחד כדי להיות התוכנה הגדולה, נוצר צורך בשוק לתוכנה שכל תפקידה תהיה לסנכרן בין הבקשות ולהקצות את המשאבים שכמות אדירה של המון קונטיינרים שנוצרו מבקשים מהמחשבים עליהם הם רצים.

מרבה נכסים מרבה דאגה

קוברנטיס היא תוכנה שאב הטיפוס שלה וההשראה הגדולה ביותר שלה לגירסא שמפותחת היום נמצא במערכת תוכנה פנימיות שפיתחו בגוגל בשם Borg - בורג שפותחה בכדי לטפל בבעיה זו ממש.

במאמר המוסגר, בגוגל השתמשו בקונטיינרים עוד לפני רוב השוק והתעשייה וזה היה במשך שנים יתרון תוכנה סודי שוק שנתן להם יתרון שוק חזק בהפעלת מערכות תוכנה ענקיות שמשרתות את כמעט כל תושבי כדור הארץ.

?מה קורה תכלס

מקוה שעניתי על השאלה והבהרתי את העניין קצת.

שאלות? הערות?

תרגישו חופשי 🙏🏼🤗

--

--

DevOps Engineer | SRE @ BigPanda

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store